Centrumplanweb_th.jpg
Aug. '16

Plannen centrum Zevenbergen breed gedragen

De gemeente Moerdijk is afgelopen periode samen met KuiperCompagnons, een groep inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, intensief bezig geweest met het vormgeven van de centrumplannen Haven en Markt. Het voorlopig ontwerp is inmiddels gereed. Parallel hieraan is een voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan gemaakt.

Maandag 8 augustus 2016 is het nieuwe bestemmingsplan voor de centrumplannen van de Haven en Markt in Zevenbergen behandeld bij de Raad van State. Uit het feit dat er slechts twee bezwaarschriften zijn ingediend, leidt de gemeente af dat vrijwel alle Zevenbergse winkeliers, ondernemers en centrumbewoners enthousiast instemmen met de vernieuwde havenplannen.

Lees ook het artikel in BN De Stem.project:

De vaart is terug