Medewerkers

PietBesselinkKuiperCompagnons.jpg

Piet Besselink

Piet is voorzitter van de directie van KuiperCompagnons. Naast zijn ruime leidinggevende ervaring in de advies- en ingenieur sector is hij ook jaren betrokken geweest bij het projectmanagement van vele projecten in binnen- en buitenland.


Piet Besselink

Directeur
pbesselink@kuiper.nl
06 502 134 74
GijsvandenBoomenKuiperCompagnons.jpg

Gijs van den Boomen

Gijs is als directeur en hoofdontwerper eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van projecten op het gebied van stedenbouw, landschapsontwerp en architectuur. Samen met Piet Besselink vormt hij de directie van KuiperCompagnons. Hij heeft brede expertise op verschillende schaalniveaus in zowel binnen- als buitenland.


Gijs van den Boomen

Directeur
gvandenboomen@kuiper.nl
06 525 008 57
WouterVosKuiperCompagnons.jpg

Wouter Vos

Wouter is Director International and leading the Livable Cities program. The livability of cities in the world is under enormous stress. He has a clear vision on how to (re)develop cities based on inclusive and innovative concepts for robust and complete city centers and neighborhoods, accessibility and sustainable mobility, a diverse and resilient local economy, vibrant public spaces and affordability.


Wouter Vos

Director Liveable Cities
wvos@kuiper.nl
+31(0)6 531 348 61
MartijnniehofKuiperCompagnons.jpg

Martijn Niehof

Martijn is een stedenbouwkundige die werkt hij aan een breed scala van stedenbouwkundige vraagstukken, master- en ontwikkelplannen. Hij bepleit een integrale aanpak van iedere opgave. Het gaat hem in belangrijke mate om de kwaliteit van het maatschappelijke debat en het procesresultaat met als uiteindelijke doel: het bereiken van consensus, draagvlak en uitvoeringsbetrokkenheid.


Martijn Niehof

Transformatie van Gebieden
mniehof@kuiper.nl
06 511 540 24
maartenKuiperCompagnos.jpg

Maarten van Vuurde

Maarten is landschapsarchitect en is gespecialiseerd in integrale ruimtelijke visies op het (middel)hoge schaalniveau en in ecologie en water. Hij stelt vooral omgevingsvisies, ruimtelijke structuurvisies, landschapsvisies, gebiedsvisies, toekomstvisies en ecologische inrichtingsplannen op. Vaak gaat het hierbij om zeer interactieve processen, waarbij bewoners, maatschappelijke partijen en bestuurders/politici nauw worden betrokken.


Maarten van Vuurde

Transformatie van Gebieden
mvanvuurde@kuiper.nl
010 752 5235
SilvianvanTuylKuiperCompagnons.jpg

Silvian van Tuyl

Silvian vindt het als architect belangrijk om te ontwerpen voor de gebruiker. Veel van zijn werk kan gekarakteriseerd worden als expressief of verschillend in haar verschijning in verband met het gebruik van kleur, textuur of vorm. De manier waarop die de gebouwen zichtbaar op verschillende afstanden zijn is een belangrijk aspect voor hem.


Silvian van Tuyl

Transformatie van Gebouwen
svantuyl@kuiper.nl
06 518 874 42
AdrieBijvoetKuipercompagnons.jpg

Adrie Bijvoet

Adrie is als senior adviseur onder meer betrokken bij ons klant-markt team. Hij acquireert voor de thema’s transformatie van gebouwen en de Omgevingswet.


Adrie Bijvoet

Transformatie van Gebouwen
abijvoet@kuiper.nl
06 113 666 75
GerwinGabryKuiperCompagnons.jpg

Gerwin Gabry

Gerwin is verantwoordelijk voor marktbenadering en productontwikkeling rondom de fysieke leefomgeving, waaronder omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hij geeft hier cursussen over en heeft het boek 'Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet' geschreven. Ook is hij deskundige van de Commissie m.e.r..Gerwin Gabry

Omgevingswet
ggabry@kuiper.nl
06 513 680 37
renevanderzweerdeKuiperCompagnons.jpg

Rene van der Zweerde

Als juridisch adviseur omgevingsrecht werkt René aan het ontwikkelen van het product omgevingsplan en het opstellen van bestemmingsplannen voor alle soorten plangebieden en aan de advisering van initiatiefnemers van infrastructurele projecten omtrent de totstandkoming van inpassingsplannen. Hij hecht in zijn advieswerk sterk aan een grondige analyse van kansen en risico’s zodat vanuit die basis strategische keuzes gemaakt kunnen worden.


Rene van der Zweerde

Omgevingswet
rvanderzweerde@kuiper.nl
06 536 335 44
RogierMentinkKuiperCompagnons.jpg

Rogier Mentink

Rogier is een ervaren architect die werkt op verschillende schaalniveaus, in de woning- en utiliteitsbouw en zowel in binnen- als buitenland. Zijn ontwerpen zijn comfortabel en innovatief. Modern, met oog voor traditie.


Rogier Mentink

Wonen
rmentink@kuiper.nl
06 531 098 35
StijnvanTuijlKuiperCompagnons.jpg

Stijn van Tuijl

Stijn is hoofdontwerper van diverse architectuur- en stedenbouwkundige projecten. Een veelzijdige ontwerper met ervaring op alle schaalniveaus: van de uitbreiding van een klooster in de binnenstad tot aan de architectonische uitwerking van een ontwerp voor een nieuw centrum.


Stijn van Tuijl

Wonen
svantuijl@kuiper.nl
06 135 180 60
RobKanbierKuiperCompagnons.jpg

Rob Kanbier

Rob is een archtitect die werkt op verschillende schaalniveaus en zijn thematieken zijn zeer divers, met de nadruk op zorggerelateerde projecten. Zijn projecten zijn altijd sterk mens-gericht, waarbij de gebouwen naadloos passen in de stedenbouwkundige en locale context. Duurzaamheid heeft hij hoog in het vaandel. De processen die hij leidt zijn expert gedreven, waarbij de vormgeving volgt uit de logica van alle aspecten.


Rob Kanbier

Health Care + Life Sciences
rkanbier@kuiper.nl
06 516 272 64
EvertslootwegKuiperCompagnons.jpg

Evert Slootweg

De ontwerpfilosofie van Evert omarmt het belang van duurzaamheid en het denken op stedelijke schaal zonder het gevoel voor detail op menselijke schaal te verliezen. Hij kijkt graag verder dan de vraag door uit te zoomen zodat het grotere geheel zichtbaar wordt.


Evert Slootweg

Health Care + Life Sciences
eslootweg@kuiper.nl
06 412 146 42
RogierBegheynKuiperCompagnons.jpg

Rogier Begheyn

Rogier is senior jurist en projectleider met ruim tien jaar werkervaring in het omgevingsrecht. Verder heeft hij een ruime ervaring met projectmatig werken en het managen van complexe processen en procedures.


Rogier Begheyn

Afdelingshoofd Advies
rbegheyn@kuiper.nl
06 129 920 39
arjendegrootKuiperCompagnons.jpg

Arjen de Groot

Arjen heeft een passie voor architectuur en design. Er is bijna niets mooiers dan iets bedenken, visualiseren en uiteindelijk realiseren van je ideeën. Het werken aan projecten in Rusland, India en China heeft hem een veel geleerd en ook meer inzicht gegeven in hoe een goed project tot stand moet komen.


Arjen de Groot

Afdelingshoofd Ontwerp
adegroot@kuiper.nl
06 551 330 73